Правно-нормативни работи, општи, административни работи, човекови ресури и јавни дејности

  • Зоран Велковски - Секретар на Општина Петровец

  • Весна Јаневска - Виш соработник за образование

  • Мирјана Величковска - Виш соработник - Шеф на кабинет на Градоначалник

Контакт: 

02/2652 239 - Лок.15

Share