Финансиски работи, буџет и локален економски развој

  • Дарко Тинтоски-раководител на одделение
  • Марија Милоевиќ Тинтоска-самостоен референт за сметководствени работи
  • Елена Здравковска-соработник за ЛЕР

 

Контакт: 

02/2562 239 - Лок.13

Share