ДЕРАТИЗАЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНИОТ СИСТЕМ И ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ОБЈЕКТИ

Monday, 22 May 2017 17:35
There are no translations available.

Екипа од ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНОНО ЗДРАВЈЕ од СКОПЈЕ на 18.05.2017 година заедно со лица од

комуналното претпријатие и претставници од општината извршија превентивна дератизација

на канализациони шахти . Шахтите претставуваат ризични места или жаришта каде постои

можност за присуство на глодари.Дератизацијата се спроведе во населените места Средно

Коњари,Катланово ,Петровец и Ржаничино,се со цел превентивно делување и спречување на

ширење на болеста туларемија која се пренесува од животните на лугето.Воедно екипата на

Центарот за јавно здравје на ден 19.05.2017 година изврши дезинсекција на јавните објекти.

Вакви активности се спроведуваат секоја година во овој временски период од годината.

12346DSC06611DSC06614DSC06618DSC06619DSC06621

Share