ПУШТЕНО НОВО ИГРАЛИШТЕ ЗА МАЛ ФУДБАЛ ВО СУШИЦА

Wednesday, 19 October 2016 17:25
There are no translations available.

На 19.10.2016 година градоначалникот Борче Митевски беше во подрачното основно

училиште ,,Братство - Единство,,во Сушица и го пушти во употрба новото игралиште за мал

фудбал.Воедно беа доделени и две нови мрежи за голови и една фудбалска

топка.Игралиштето е финансирано од сретства обезбедени од Буџетот на Општина Петровец.

14611134_1818651418404740_6778589116429217582_n14639588_1818651691738046_6546828123719648995_n14666156_1818651505071398_6740756902976673575_n14666156_1818651515071397_6340074826358903381_n14670907_1818651695071379_1141308016521198584_n14721516_1818651411738074_1244737515947658403_n14671257_1818651598404722_1819536060449415160_n14695457_1818651601738055_7507004985231367951_n14720478_1818651518404730_7815482717192023738_n14732238_1818651408404741_4093183844244966785_n

Share