ЧИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД КАНАЛСКАТА МРЕЖА ВО ПЕТРОВЕЦ

Wednesday, 17 August 2016 18:42
There are no translations available.

Со цел полесно и побрзо истекување на атмосферските води кој се собираат од поројните

дождови во населено место Петровец се чистеше дел од каналската мрежа која води од центарот

во Петровец наспроти црквата Св.Ѓоргија па се до излезот од Петровец во правец на населеното

место Огњанци.Се чистеа и канали во населеното место Долно Коњари а се интервенираше и со

механизација во населеното место Ќојлија каде се правеше бајпас на каналот за побрзо

истекување на водите да не би дошло поплавување на ова населено место.

91011

1  2  3  45  7  8  

Share