ОГРЕВНО ДРВО ЗА 16 НАЈЗАГРОЗЕНИ СОЦИЈАЛНИ СЕМЕЈСТВА

Градоначалникот на Општина Петровец - Борче Митевски за 16 (шеснаесет) социјални 

семејства кој се во многу тешка финансиска состојба им додели по 2 м3 (два метри кубни)

дабово огревно дрво како би им помогнал околу загревањето на својте домови за зимските

денови кој претстојат. Секоја година се организираат вакви и слични акции за помош на

најранливата категорија на социјално загрозени семејства како со огревно дрво така и

социјални пакети со храна,хигиенски сретства ,облека и слично,а таквите акции ќе продолжат

и во иднина.
11036029_1668580900078460_8900836712096333530_n11254637_1668580750078475_7025037095153749267_n12063480_1668580610078489_2820699197264569126_n12063480_1668580610078489_2820699197264569126_n12193324_1668580916745125_7049128587158519344_n12208257_1668580766745140_5132579896136215259_n12208639_1668580616745155_8217294892729607113_n12219326_1668580783411805_7399050975276437452_n12243078_1668580913411792_9061898365415754246_n

Share