Изградена е современа здравствена амбулантна зграда за примарна здравствена заштита во нм Катланово

Изградена е современа здравствена амбулантна зграда за примарна здравствена заштита во нм Катланово

Share