Отуѓено е градежно земјиште соспственост на РМ по пат на електронско ...

Отуѓено е градежно земјиште соспственост на РМ по пат на електронско наддавање во општина Петровец – 74 градежни парцели ( некои од фирмите кои имаат купено градежно неизградено земјиште се следните: Еуроиталија, Тинекс, Амадеус Груп, Жикол, Диас, Минка, Универзал Комерц, Југоекспорт Стил,  Унион, Ин Мак Бетон, Кондор,  Бета Шпед, Кам Маркет и други фирми и физички лица) како и отуѓени се и парцели за индивидуално домување.

Share