Ставени се функција водоводите во Петровец, Ржаничино, Огњанци и изградени се водоводи во нм Горно Коњари и Средно Коњари

Ставени се функција водоводите во Петровец, Ржаничино, Огњанци  и изградени се водоводи во нм Горно Коњари и Средно Коњари<

Share