Изградено е фудбалско игралиште и игралиште за баскет во нм Петровец

Изградено е фудбалско игралиште и игралиште за баскет во нм Петровец

Share