Пуштен е во употреба патот Ржаничино-Таор во должина од 3.5 км

Пуштен е во употреба патот Ржаничино-Таор во должина од 3.5 км

Share