Целосно реконструирани се училиштата во Средно Коњари, Сушица, Горно Коњари , Долно Коњари, Катланово и Огњанци и изградено е ново училиште во Чифлик

Целосно реконструирани се училиштата во Средно Коњари, Сушица, Горно Коњари , Долно Коњари, Катланово и Огњанци и изградено е ново училиште во Чифлик

Share