Во тек е изградба на Трговски Центар во центарот на нм Петровец

Во тек е изградба на Трговски Центар во центарот на нм Петровец

Share