Реконструкцијата на дел од регионалниот пат Р-103 Ржаничино-Петровец, во должина од 700 метри

Реконструкцијата на дел од регионалниот пат Р-103 Ржаничино-Петровец, во должина од 700 метри

Share