Изградба на комплетната инфраструктура во Мултифункционалната зона ,,Ќојлија,,

Изградба на комплетната инфраструктура во Мултифункционалната зона ,,Ќојлија,,

Share