Свечено пуштање во употреба на нова улици во Петровец и Ржаничино

Picture 1599На ден 11.12.2011 година (Недела) во Општина Петровец беа пуштени во употреба три улици.

Во населено место Петровец беше пуштена во употреба со бекатон поплочена улицата со број 8, истотака во населено место Ржаничино беа пуштени во употреба 2(две) улици од кои на едната улица беа поставени бекатон плочки.Со секое пуштање во употреба на нови улици Општина Петровец обезбедува подобра животна средина за населението.

Picture 1582 Picture 1565 Picture 1602 Picture 1604 Picture 1606 Picture 1559 Picture 1612 Picture 1624

Share