Урбанизам - Формулари

Овде можете во електронска форма да ги симнете потребните формулари за поднесување барање во Одделот за Урабанизам за Општина Петровец.

За да може да ги отворите формуларите, за PDF ќе ви биде потребно да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader односно некој друг соодветен PDF reader, а за WORDMicrosoft Office Word 2003 или понова верзија.

1. Барање за Извод од Урбанистички План - PDF   WORD

2. Барање за издавање Одобрение за градење - PDF   WORD

3. Барање за издавање Одобрение за употреба - PDF   WORD

4. Барање за издавање Промена на градител - PDF   WORD

5. Барање за Уверение за Катастарска парцела - PDF   WORD


Share